Martumili Artists 2012

 • Kulyakartu_By_Muuki_Taylor
  Kulyakartu by Muuki Taylor
 • martakurlu_by_wokka_taylor
  Martakurlu by Wokka Taylor
 • Jartarrngarra_By_Lily_Jatarr_Long
  Jartarrngarra by Lily Jatarr Long
 • Jinjiwirrilily_By_Mulyatingki_Marney
  Jinjiwirrilily by Mulyatingki Marney
 • Yirajarra,_Warul_And_Mukurtu_By_Mabel_Wakarta
  Yirajarra, Warul And Mukurtu by Mabel Wakarta
 • Minyi_Puru_Dancing_At_Juntiwa_By_Mulyatingki_Marney
  Minyi Puru Dancing At Juntiwa by Mulyatingki Marney
 • Mukurtu_By_Nancy_Nyanjilpayi_Chapman
  Mukurtu by Nancy Nyanjilpayi Chapman
 • Punmu_Warla_By_Bugai_Whyoulter
  Punmu Warla by Bugai Whyoulter
 • Puntawarri_By_Dadda_Samson
  Puntawarri by Dadda Samson
 • Untitled_By_Bugai_Whyoulter
  Untitled by Bugai Whyoulter
 • Untitled_By_Nora_Nungabar
  Untitled by Nora Nungabar
 • Minyi_Puru_By_Mulyatingki_Marney
  Minyi Puru by Mulyatingki Marney